IGFPublikacja

CELEBRATION 2000: huge seismic experiment in Central Europe

Guterch A, Grad M, Keller GR, Posgay K, Vozar J, Spicak A, Brueckl E, Hajnal Z, Thybo H, Selvi O.

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Geologica Carpathica

54(6), 2000, 413-414

Jednostka organizacyjna:
IGF, ZFL


Cofnij