IGFPublikacja

Przekroje sejsmiczne wykonane na podstawie głębokich sondowań

Guterch A., Grad M.

Typ publikacji:
Rozdział w książce

Atlas geologiczny Polski

2017, 48-48

Rozdział w Atlasie geologicznym Polski (2017, wydawnictwo PIG PIB).


Cofnij