IGFPublikacja

Płaska soczewka - rewolucja?

Pniewski J.

OPTYKA

3/2017 (46), 2017, 40-42

Co pewien czas powstają kolejne trwalsze materiały o lepszych własnościach mechanicznych, fizykochemicznych, optycznych. Opracowuje się nowe powłoki, które kształtują własności światła przechodzącego i odbitego, takie jak polaryzacja, transmitancja czy charakterystyka widmowa (filtry). Opracowuje się nowe koncepcje kształtowania powierzchni, tak by zminimalizować określone aberracje bądź dobierać rozkład mocy optycznej do indywidualnych cech człowieka. Jedną z cech, która często przeszkadza w konstrukcji układów optycznych, w tym także soczewek okularowych, jest wypukły lub wklęsły kształt powierzchni załamujących.


Cofnij