IGFPublikacja

Sedimentation of non-Brownian suspensions

G.C. Abade and B. Cichocki

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

Journal of Physics: Conference Series

392, 2012, 012002(9)


Cofnij