IGFPublikacja

Pacjent autystycznyw gabinecie optometrycznym

Bobrowska M., Pniewski J.

OPTYKA

3(70)/2021, 2021, 50-52

Autyzm (Autism Spectrum Disorders, ASDs) to neurologiczne zaburzenie rozwojowe, które obejmuje wiele sfer funkcjonowania człowieka. Występujące nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji i interakcji społecznych oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W diagnozie autyzmu jednym z istotnych symptomów jest opóźnienie w rozwoju mowy u dziecka. Pomimo faktu, że przyczyny autyzmu u dzieci nie są do końca znane, można je podzielić na zaburzenia genetyczne oraz środowiskowe. Autyzm występuje częściej u bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych oraz czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Występowanie u dzieci zaburzeń genetycznych, takich jak zespół łamliwego chromosomu X, także zwiększa prawdopodobieństwo autyzmu [1]. Do czynników środowiskowych zalicza się m.in.: zanieczyszczenie środowiska, dietę i styl życia.


Cofnij