IGFPublikacja

Application of POD-based dynamical systems to dispersion and deposition of particles in turbulent channel flow

Claudine Beghein, Cyrille Allery, Marta Wacławczyk, Jacek Pozorski

Typ publikacji:
Publikacja naukowa recenzowana (Science Citation Index)

International Journal of Multiphase Flow

58, 2014, 97-113, 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2013.09.001


Cofnij