IGFProjekt

Atmosphere – Surface Vapour Exchange and Ices in the Martian Polar Regions

Typ projektu: Projekt badawczy
Okres realizacji: 11 października 2002 - 11 października 2005

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt

German Research Society DFG; lider dr W. Markiewicz, Max-Planck-Inst. For Solar System Research, Niemcy. Kod projektu: Projekt MA 1871/1-1


Cofnij