IGFProjekt

TOR 1 - Międzynarodowy eksperyment sejsmiczny


Typ projektu: Eksperyment

Realizacja projektu: None - None

dr hab. Monika Wilde-Piórko Uczestnik

(prace polowe i analiza danych).


Cofnij