IGFProjekt

Opracowanie modelu sejsmicznego górnego płaszcza Ziemi na podstawie wyników międzynarodowego eksperymentu PASSEQ 2006-2008

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Litosfery

Realizacja projektu: 11 października 2010 - 11 października 2012

dr hab. Monika Wilde-Piórko


Cofnij