IGFProjekt

Generation and characterisation of carbonaceous aerosols using Multiwavelength Photoacoustic System (MUWAPAS)

Typ projektu: Projekt badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 25 kwietnia 2016 - 30 czerwca 2021

Instytucja finansująca /
Źródło finansowania
Komentarz Kontrakt
mgr Emeka Ugboma Kierownik zadania

-

Cofnij