IGFProjekt

Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami

Narodowe Centrum Nauki, SONATA BIS


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Optyki Informacyjnej

Realizacja projektu: 4 maja 2020 - 3 maja 2024

dr hab. Tomasz Antosiewicz Kierownik projektu


Cofnij