IGFProjekt

Dynamika procesów wciągania masy i mieszania w warstwie wierzchołkowej stratocumulusa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 25 maja 2012 - 24 maja 2015

prof. dr hab. Krzysztof Haman Kierownik projektu

Współwykonawcy:

<p>Marcin Kurowski</p>

Projekt promotorski Marcina Kurowskiego.


Cofnij