IGFProjekt

Wpływ pola magnetycznego na przepływ eliptyczny i przepływ Coutte'a z osobliwymi warstwami granicznymi typu Hartmanna - zastosowania w dynamice jądra Ziemi

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Promotorski


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 26 marca 2007 - 25 marca 2008

dr hab. Konrad Bajer Kierownik projektu

Projekt promotorski Krzysztofa Mizerskiego.


Cofnij