IGFProjekt

Wpływ systemu transportu na zmiany klimatu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Typ projektu: Projekt badawczy

Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery

Realizacja projektu: 11 października 2006 - 11 października 2008

dr hab. Krzysztof Markowicz Kierownik projektu


Cofnij