IGFLaboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii/ dr hab. Konrad Kossacki

Laboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii/ dr hab. Konrad Kossacki
Laboratorium: Badawcze
Jednostka organizacyjna: IGF, ZFA
Status: dostępny
Miejsce: ul. Pasteura 5, B4.13
Kierownik: Konrad Kossacki

Laboratorium zostało pierwotnie zorganizowane do badania procesów geofizycznych, zachodzących na powierzchniach komet i innych ciał niebieskich bogatych w lód, ale pozbawionych atmosfery. Badane procesy obejmują:

- erozję spowodowana sublimacją różnych lodów lub złożonych materiałów zawierających lód,

- występowanie osuwisk na skutek odgazowania materiału podpowierzchniowego.

Badania laboratoryjne wykonujemy z wykorzystaniem własnej komory próżniowej.

 

Powiązane dokumenty:


« Cofnij