IGFStudia doktoranckie

Zasadniczymi elementami koncepcji kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki UW jest zasada jedności nauki i nauczania, pogłębianie zrozumienia praw natury przez prowadzenie badań naukowych, zapewnienie dostępu do wiedzy i nauczania wszystkim, którzy mają do tego prawo, udział w budowie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz kształtowanie elit intelektualnych. Rolą opiekuna naukowego jest konstruowanie takiej ścieżki rozwoju doktoranta, która w optymalny sposób uwzględnia jego potrzeby i zdolności oraz zapewnia najbardziej efektywne postępy w realizacji doktoratu.

Studenci studiów doktoranckich włączeni są w badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW, co zapewnia im solidne podstawy do rozwoju dalszej kariery naukowej. Doktoranci biorą również udział w zajęciach zleconych im przez opiekunów naukowych - mogą to być zarówno wykłady specjalistyczne czy monograficzne prowadzone na Wydziale Fizyki UW, jak również zajęcia odbywające się na zewnątrz Wydziału czy też Uniwersytetu. Poprzez czynny udział w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów I i II stopnia, doktoranci uczą się jak przekazywać wiedzę młodszym kolegom.

Informacje o badaniach prowadzonych w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW znajdziesz tutaj, [link do strony ???]

więcej informacji o studiach doktoranckich znajdziesz tutaj. http://www.fuw.edu.pl/studia-doktoranckie.html