IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Wstęp do Optyki Fourierowskiej

Cykl wykładów i ćwiczeń poświęconych Optyce Fourierowskiej.

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Optyka Okularowa i Optometria (pl)
Jednostka organizacyjna: ZOI

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Rafał Kasztelanic

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
Wykład 1
OF w1.pdf (1,0 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 2
OF w2.pdf (1,1 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 3
OF w3.pdf (852,5 KB)
Skrypt do wykładu
Wykład 4
OF w4.pdf (1,5 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 5
OF w5.pdf (2,4 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 6
OF w6.pdf (2,4 MB)
Skrypt do wykładu
Wykład 7
OF w7.pdf (1,6 MB)
Wykład