IGFPlazmonika

Rok akademicki: 2022/2023
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Lecture 9. ENZ
Metamaterials_part3.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Lecture 8. Hyperbolic dispersion
Metamaterials_part2.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Lecture 7. Metamaterials introduction - Skrypt do wykładu
Metamaterials_part1.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Lecture 6. Fabrication and materials - Prezentacja
Lecture 6. Fabrication and materials 2023.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Lecture 5.
Wykład5.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Lecture 4. Plasmonic concentrator - Localized plasmons - Prezentacja
Lecture 4. Plasmonic concentrator - Localized plasmons 2023.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Lecture 3. SPP.EOT - Prezentacja
Lecture 3. SPP.EOT.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Plasmons-polaritons - Prezentacja
Lecture 2. Plasmons-polaritons 2023.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Lecture 1
Wykład1.pdf