IGFPlazmonika

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Wykład III - Wzmocniona transmisja światła przez podfalowe otwory - Prezentacja
Plazmonika - 3 wykład. Wzmocniona transmisja przez podfalowe otwory.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Toamsz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Wykład 2 - Powierzchniowy rezonans plazmonowy - Prezentacja
Plazmonika - 2 wykład. Plazmony polarytony 2020.pdf
Wykład