IGFOptyka Geometryczna i Instrumentalna

dr hab. Rafał Kasztelanic

Rok akademicki: 2020/2021
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kasztelanic

28 października 2020 13:15

Optyka

Oddziaływanie z materią

  • dielektryki
  • metale

rozpraszanie

pochłanianie

Dokumenty do zajęć:
Wykład 2 - Skrypt do wykładu
OGiI w2.pdf
- Prezentacja
OGiI w2.mp4
Wykład

Rafał Kasztelanic

21 października 2020 09:15

Dokumenty do zajęć:
Cwicz_0.pdf
Ćwiczenia

Rafał Kasztelanic

21 października 2020 13:15

  • Wstęp
  • Czym jest światło
  • Czym zajmuje się optyka
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
OGiI w1.pdf
- Prezentacja
OGiI w1.mp4
Wykład