IGFMateriały dydaktyczne - lista zajęć do przedmiotu

Metody numeryczne w optyce

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy
Kierunek: Inżynieria nanostruktur
Jednostka organizacyjna: IGF,ZOI

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Optyka_9_ćwiczenia.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Optyka_9_teoria.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_8_teoria.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_8_ćwiczenia.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_7_teoria.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_7_ćwiczenia.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_6_teoria.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_6_ćwiczenia.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_5_ćwiczenia.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_5_teoria.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_4_teoria.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_4_ćwiczenia.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_4__teoria_09_11_2018.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_4__cwiczenia_09_11_2018.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_3.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_3_ćwiczenia.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_2_teoria.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_2_ćwiczenia.pdf
Ćwiczenia


Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
MNO_Wykład 0.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_1_teoria.pdf
Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_1_ćwiczenia.pdf
Ćwiczenia