IGFFizyczne Podstawy Teledetekcji

dr hab. Krzysztof Markowicz

Rok akademicki: 2019/2020
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU

Wykład ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych pojęć związanych z promieniowaniem elektromagnetycznych i jego propagacji w atmosferze oraz zrozumienie zasad działania podstawowych detektorów teledetekcyjnych. Zajęcia przeznaczone są dla studentów II stopnia studiów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 

Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Krzysztof Markowicz

Wprowdzenie do teledetekcji

Dokumenty do zajęć:
Wyklad1.ppt
Wykład

Promieniowanie elektromagnetyczne

Dokumenty do zajęć:
Wyklad2.ppt
Wykład

Odziaływanie promieniowania z materią

Dokumenty do zajęć:
Wyklad3.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wyklad4.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wyklad5.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wyklad6.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wyklad7.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wyklad8.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wyklad7MSG.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wyklad9.ppt
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
Wyklad10GPS.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wyklad11.ppt
Wykład
Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia I i II.pdf
Ćwiczenia

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia III.pdf
Ćwiczenia