IGFFizyczne Podstawy Teledetekcji

Wykład ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych pojęć związanych z promieniowaniem elektromagnetycznych i jego propagacji w atmosferze oraz zrozumienie zasad działania podstawowych detektorów teledetekcyjnych. Zajęcia przeznaczone są dla studentów II stopnia studiów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 

Rok akademicki: 2018/2019
Semestr: zimowy


Materiały do zajęć

FILTR
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Krzysztof Markowicz

Wprowdzenie do teledetekcji

Dokumenty do zajęć:

Wyklad1.ppt (708,0 KB)
Wykład

Promieniowanie elektromagnetyczne

Dokumenty do zajęć:

Wyklad2.ppt (2,4 MB)
Wykład

Odziaływanie promieniowania z materią

Dokumenty do zajęć:

Wyklad3.ppt (1,0 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

Wyklad4.ppt (1,6 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

Wyklad5.ppt (8,2 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

Wyklad6.ppt (3,1 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

Wyklad7.ppt (5,2 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
Wyklad8.ppt (1,4 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do wykładu
Wyklad7MSG.ppt (8,2 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

Wyklad9.ppt (826,0 KB)
Wykład

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:

Wyklad10GPS.ppt (3,1 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:

Wyklad11.ppt (6,9 MB)
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia I i II.pdf (84,3 KB)
Ćwiczenia

Krzysztof Markowicz

Dokumenty do zajęć:
Skrypt do ćwiczeń
Ćwiczenia III.pdf (109,2 KB)
Ćwiczenia