IGFDoctoral dissertation

Wpływ nanostruktury sondy metalizowanej na rozdzielczość optycznego mikroskopu skaningowego bliskiego pola

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Tomasz Antosiewicz

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2009


Back