info.htm

Badania prowadzone w ramach rozszerzonej sieci badawczej PolandAOD - Uczniowska Badawcza Kampania Klimatyczna

 

W ramach badań prowadzone będą regularne i nieregularne obserwacje atmosferyczne oraz doświadczenia obrazujące procesy fizyczne zachodzące w atmosferze i związane ze zmianami klimatu.

Lista obserwacji, których wyniki będą przesyłane do serwera sieci badawczej Poland-AOD. Pomiary te powinny być wykonywane w miarę możliwości w tym samym okresie czasu.

 

Wstęp do zagadnienia zanieczyszczenia powietrza pdf

 

Lp. rodzaje obserwacji opis film wymagane przyrządy i pomoce programy komputerowe czas trwania wykonywane z innymi pomiarami przysyłanie danych
1 Pomiary grubości optycznej aerozoli. pdf   fotometr słoneczny   10 min 2,3,4,5,6,7,8 link
2 Pomiar aerozoli absorbujących pdf   aethalometr   24 h 1,4,5  
3 Obserwacje nieboskłonu i ocena zapylenia powietrza pdf   brak   10 min 1,4,5,7  
4 Pomiar widzialności poziomej pdf   dowolny aparat cyfrowy, kompas   15 min 3  
5 Szacowanie widzialności poziomej pdf   kompas   10 min 3  
6 Pomiary zawartości pary wodnej pdf   pirometr   10 min 7  
7 Pomiary meteorologiczne pdf   brak   15 min 1,2,3,4,5,6,7  
8 Obserwacje inwersji pdf   aparat cyfrowy   15 min    
9 Wyznaczanie zachmurzenia pdf   aparat cyfrowy, zwierciadło   15 min 1,3,4,5,7  
10 Analiza meteorologiczna wyników pdf   brak   45 min    
11 Analiza danych satelitarnych pdf   brak   45 min    
12 Monitoring jakości powietrza pdf   czujnik pyłu   15 min    
13 Budowa przyrządu do pomiaru pyłu pdf   czujnik pyłu+drobna elektronika   180 min    

 

 

Lista doświadczeń procesów fizycznych, których wyniki nie będą przesyłane do bazy danych:

 

Lp. rodzaje obserwacji opis wymagane przyrządy i pomoce programy komputerowe czas trwania
1 Wyznaczanie efektu cieplarnianego pdf luksomierz, pirometr   45 min
2 Wyznaczanie bilansu energii pdf luksomierz, pirometr   45 min
3 Badanie efektu aerozolowego pdf luksomierz, dwa szklane szyby, świeczka   15 min
4 Wyznaczanie masy optycznej atmosfery pdf metrówka, gnomon, poziomica   20 min
5 Pomiary promieniowania słonecznego pdf luksomierz   15 min
6 Wyznaczenie temperatury i wysokości podstawy chmur pdf pirometr   15 min