info.htm

Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • mgr Michał Chiliński, IGFUW, Warszawa

  • mgr Justyna Lisok, IGFUW, Warszawa

  • mgr Piotr Markuszewski, IO PAN, Sopot

  • mgr Paulina Pakszys, IO PAN, Sopot

  •