info.htm

Uprzejmie informujemy, że Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD pod patronatem merytorycznym Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Studiów Polarnych, Fundacji Ekoprognoza oraz konsorcjum GeoPlanet, przy współpracy z Sopockim Towarzystwem Naukowym i firmą TodayWeHave organizuje w Sopocie w dniach od 7 do 9 października 2015 roku II krajową konferencję naukową pt.

rola aerozoli w systemie klimatycznym

Główne tematy konferencji:

 • Własności optyczne i radiacyjne aerozoli

 • Teledetekcja satelitarna oraz naziemna aerozoli

 • Efekt bezpośredni i pośredni aerozoli na klimat

 • Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozoli

 • Modelowanie transportu zanieczyszczeń

 • Nowoczesne metody pomiarowe własności fizycznych aerozoli

 • Wpływ aerozoli na bilans radiacyjne w rejonach polarnych

 • Własności optyczne i radiacyjne smogu arktycznego

 

Ważne daty:

 • 28 sierpień 2015 r. Koniec nadsyłania streszczeń wystąpień

 • 31 sierpnia 2015 r. Decyzja w sprawie akceptacji wystąpień

 • 15 września 2015 r. Końcowy program konferencji

 • 31 września 2015 r. Zakończenie rejestracji internetowej

 • 7 - 9 października 2015 r. Rejestracja podczas konferencji

Opłata konferencyjna:

 • 150 zł Studenci oraz doktoranci

 • 250 zł Pracownicy naukowi

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu oraz wyżywienia.