SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2023-06-04 17:44:19 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

21.3 17.3 5.2 25.9  

temperatura odczuwalna [°C]  

22.8 18.6 3.1 28.0  

wilgotność względna [%]  

  38.0   48.7 33.2 70.3  

temperatura punktu rosy [°C]  

20.6 16.9 4.8 25.2  

prędkość wiatru [m/s]  

0.9 0.8 0.3 4.6  

kierunek wiatru [°]  

160.7  248.5 0.3 359.6  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

18.2 14.9 7.6 21.0  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

wilgotność względna [%]  

43.2 49.6 33.8 65.3  
 

temperatura punktu rosy [°]  

5.5 4.2 1.2 7.8  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

35.2 33.4 29.5 36.7  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

969.2 969.1 968.2 969.8  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1024.6 1024.4 1023.5 1025.2  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.0 -0.2 -1.1 1.3  
 

prędkość wiatru [m/s]  

1.9 2.5 0.3 9.3  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

65.0 465.9 0.0 1082.5  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

352.5 347.4 298.3 419.8  
  Wysokość podstawy chmur [m]     NaN NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     16.5 15.4 12.7 37.3  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 231.0 299.9 -93.0 516.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   131.7 131.6 78.2 148.6  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0