SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2018-04-25 12:14:55 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

23.2 14.9 8.6 23.8  

temperatura odczuwalna [°C]  

24.1 15.5 8.5 24.9  

wilgotność względna [%]  

  57.1   81.4 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

22.9 15.1 9.0 23.6  

prędkość wiatru [m/s]  

4.8 2.3 0.0 12.8  

kierunek wiatru [°]  

191.2  230.9 0.0 327.4  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

21.2 15.8 12.0 22.0  

temperatura odczuwalna [°C]  

23.0 17.3 13.3 23.9  
 

wilgotność względna [%]  

47.7 60.8 41.1 72.4  
 

temperatura punktu rosy [°]  

9.7 8.0 6.4 10.4  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-1.0 0.5 -1.5 2.1  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

958.5 961.1 958.4 961.9  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1013.3 1016.0 1013.2 1016.9  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-2.7 -0.7 -2.7 0.3  
 

prędkość wiatru [m/s]  

6.9 4.6 2.0 14.6  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

274.6 345.3 0.0 920.1  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

377.9 321.9 293.3 385.3  
  Wysokość podstawy chmur [m]     1689.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     37.2 64.2 30.9 88.0  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 456.0 690.5 314.0 972.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   73.9 51.5 36.9 85.8  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0