SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2017-09-25 02:29:32 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

11.3 11.4 11.2 11.6  

temperatura odczuwalna [°C]  

12.2 13.3 11.6 20.3  

wilgotność względna [%]  

  -2.0   -1.8 -2.1 -1.7  

temperatura punktu rosy [°C]  

11.5 11.7 11.5 11.9  

prędkość wiatru [m/s]  

0.7 0.5 0.0 1.7  

kierunek wiatru [°]  

359.7  52.1 0.0 359.7  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

10.4 10.5 10.4 10.7  

temperatura odczuwalna [°C]  

19.6 19.6 19.6 19.8  
 

wilgotność względna [%]  

92.1 92.1 92.1 92.1  
 

temperatura punktu rosy [°]  

9.2 9.3 9.2 9.5  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.4 -0.5 -0.5 -0.4  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

969.3 969.0 968.7 969.3  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1024.7 1024.4 1024.0 1024.7  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.7 0.7 0.5 0.8  
 

prędkość wiatru [m/s]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

394.9 390.4 383.6 395.4  
  stopień zachmurzenie  [%]   NaN NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     30.68 29.21 24.61 32.80  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 292.0 351.8 -2123.0 3518.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   73.47 100.01 55.84 154.23  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0