SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2018-02-25 15:44:13 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-10.0 -11.3 -13.5 -7.5  

temperatura odczuwalna [°C]  

-14.0 -15.6 -20.6 -9.6  

wilgotność względna [%]  

  84.1   88.8 71.5 97.7  

temperatura punktu rosy [°C]  

-9.2 -10.5 -12.5 -7.1  

prędkość wiatru [m/s]  

1.9 2.1 0.2 7.1  

kierunek wiatru [°]  

10.8  343.4 0.1 359.9  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-12.5 -13.9 -15.4 -11.9  

temperatura odczuwalna [°C]  

-12.6 -14.1 -15.7 -12.0  
 

wilgotność względna [%]  

73.6 77.4 67.1 82.1  
 

temperatura punktu rosy [°]  

-16.2 -17.0 -17.9 -15.3  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-1.4 -1.4 -2.4 -1.0  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

970.1 970.0 969.1 970.8  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1025.5 1025.4 1024.5 1026.3  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-0.3 0.3 -0.5 1.6  
 

prędkość wiatru [m/s]  

3.6 4.3 2.2 8.8  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.3 0.0 4.6  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

4.4 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN 11.9 41.5  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

6.5 154.4 0.0 735.7  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

243.9 228.2 184.2 248.4  
  Wysokość podstawy chmur [m]     178.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     88.1 89.7 73.5 104.2  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 1277.0 1221.4 813.0 1756.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   34.7 35.2 30.1 42.3  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0