SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2019-02-23 21:44:35 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-2.9 -3.8 -8.3 0.1  

temperatura odczuwalna [°C]  

-2.4 -5.6 -11.4 0.7  

wilgotność względna [%]  

  83.1   72.9 50.7 95.2  

temperatura punktu rosy [°C]  

-2.3 -3.2 -7.5 0.5  

prędkość wiatru [m/s]  

0.0 1.5 0.0 8.4  

kierunek wiatru [°]  

0.0  6.3 0.0 359.9  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-4.4 -6.1 -10.0 -3.2  

temperatura odczuwalna [°C]  

-4.0 -5.8 -9.9 -2.8  
 

wilgotność względna [%]  

55.4 58.1 43.5 75.4  
 

temperatura punktu rosy [°]  

-11.9 -13.1 -14.1 -11.5  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.8 -1.2 -2.2 -0.7  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

986.2 986.2 984.0 988.1  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1042.5 1042.6 1040.2 1044.6  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-0.1 0.3 -1.8 1.8  
 

prędkość wiatru [m/s]  

1.6 3.6 0.3 10.1  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 149.0 0.0 627.3  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

294.3 226.8 194.1 296.9  
  Wysokość podstawy chmur [m]     1878.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     0.0 0.0 0.0 0.0  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 2354.0 1014.8 331.0 2891.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0