SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2023-02-04 06:14:12 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-0.7 1.2 -0.7 1.8  

temperatura odczuwalna [°C]  

-5.2 -1.0 -6.0 1.4  

wilgotność względna [%]  

  100.0   100.0 100.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

-0.5 1.4 -0.5 2.2  

prędkość wiatru [m/s]  

4.0 2.1 0.3 12.0  

kierunek wiatru [°]  

191.8  250.7 4.6 349.5  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

-2.8 -0.2 -2.8 0.6  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

wilgotność względna [%]  

92.8 92.3 92.0 93.1  
 

temperatura punktu rosy [°]  

-3.7 -1.2 -3.8 -0.5  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

23.8 25.2 23.8 25.7  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

957.3 953.8 953.0 957.3  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1012.0 1008.3 1007.4 1012.0  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

4.1 0.4 -1.3 4.1  
 

prędkość wiatru [m/s]  

9.9 4.8 1.9 17.8  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

15.5 2.6 0.0 19.3  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

16.2 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

37.8 NaN 8.0 46.0  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

1.1 0.0 0.0 1.1  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

290.5 305.7 290.2 313.1  
  Wysokość podstawy chmur [m]     NaN NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     12.0 12.4 4.5 25.8  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 377.0 262.6 91.0 427.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   150.6 149.7 95.7 224.2  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0