SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2017-11-24 07:30:01 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

6.6 5.9 4.8 6.7  

temperatura odczuwalna [°C]  

6.2 4.3 2.9 6.9  

wilgotność względna [%]  

  105.8   110.8 105.8 114.3  

temperatura punktu rosy [°C]  

7.0 6.3 5.2 7.1  

prędkość wiatru [m/s]  

1.2 2.2 0.6 8.3  

kierunek wiatru [°]  

225.9  225.3 172.5 274.0  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

5.6 5.2 4.8 5.6  

temperatura odczuwalna [°C]  

16.6 16.3 16.1 16.6  
 

wilgotność względna [%]  

83.1 86.4 82.7 87.3  
 

temperatura punktu rosy [°]  

3.0 3.1 2.7 3.6  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.5 -0.4 -0.8 0.1  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

965.1 964.4 963.5 965.1  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1020.2 1019.5 1018.5 1020.2  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.5 0.4 -0.4 0.9  
 

prędkość wiatru [m/s]  

6.3 7.3 5.1 15.6  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

115.8 10.5 0.0 121.9  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

270.7 268.7 258.9 303.9  
  stopień zachmurzenie  [%]   NaN NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     74.94 78.82 74.53 81.82  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 905.0 896.1 678.0 1030.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   41.30 39.95 38.39 42.36  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0