SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2018-12-12 12:29:30 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

1.1 0.5 -0.3 1.7  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.2 0.4 -2.2 2.4  

wilgotność względna [%]  

  100.0   66.4 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

1.6 1.0 0.2 2.2  

prędkość wiatru [m/s]  

1.1 0.7 0.0 2.9  

kierunek wiatru [°]  

355.4  60.8 0.0 359.9  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

0.0 -1.0 -1.7 0.1  

temperatura odczuwalna [°C]  

0.6 -0.4 -1.2 0.7  
 

wilgotność względna [%]  

81.9 85.5 81.9 88.4  
 

temperatura punktu rosy [°]  

-2.7 -3.0 -3.6 -2.2  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.7 -0.8 -1.1 -0.4  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

964.5 962.2 959.9 964.5  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1019.6 1017.2 1014.7 1019.6  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.6 1.0 0.3 1.7  
 

prędkość wiatru [m/s]  

1.0 2.0 0.3 5.7  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.3  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.1 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN 7.6 15.7  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

182.0 33.4 0.0 220.8  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

252.1 315.6 247.3 333.1  
  Wysokość podstawy chmur [m]     1695.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     84.0 66.5 41.8 101.1  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 1423.0 947.0 426.0 2020.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   36.3 49.1 30.7 68.2  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0