SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2018-06-25 05:59:52 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

13.4 11.8 11.1 13.4  

temperatura odczuwalna [°C]  

12.3 12.0 10.9 13.2  

wilgotność względna [%]  

  98.9   77.5 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

13.5 12.0 11.4 13.5  

prędkość wiatru [m/s]  

3.7 1.2 0.0 5.2  

kierunek wiatru [°]  

209.5  219.2 0.0 279.1  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

12.3 10.4 9.8 12.4  

temperatura odczuwalna [°C]  

13.6 11.7 11.0 13.7  
 

wilgotność względna [%]  

77.7 88.0 77.4 90.5  
 

temperatura punktu rosy [°]  

8.6 8.6 8.3 9.2  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.5 -0.7 -1.0 -0.2  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

966.4 965.2 964.5 966.4  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1021.6 1020.3 1019.6 1021.6  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

1.0 0.6 0.1 1.2  
 

prędkość wiatru [m/s]  

4.9 2.7 1.0 5.7  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.1  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN -2.6 4.6  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

398.9 107.3 0.0 665.4  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

291.5 323.7 283.0 348.0  
  Wysokość podstawy chmur [m]     NaN NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     27.4 20.6 14.7 27.4  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 227.0 279.1 167.0 351.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   106.1 114.7 95.7 135.1  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0