SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2018-08-17 22:14:49 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

16.6 19.8 13.7 27.3  

temperatura odczuwalna [°C]  

17.8 21.2 13.9 29.4  

wilgotność względna [%]  

  -3.4   56.5 -5.9 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

16.8 19.9 13.9 26.9  

prędkość wiatru [m/s]  

0.8 1.2 0.0 7.5  

kierunek wiatru [°]  

31.2  27.8 0.0 360.0  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

17.5 19.4 15.5 25.3  

temperatura odczuwalna [°C]  

19.1 21.1 17.0 27.4  
 

wilgotność względna [%]  

85.9 76.7 53.5 90.4  
 

temperatura punktu rosy [°]  

15.2 15.1 13.0 17.2  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

0.5 -0.3 -2.2 1.4  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

966.0 966.3 965.4 967.0  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1021.2 1021.5 1020.6 1022.2  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

0.2 -0.1 -1.3 0.9  
 

prędkość wiatru [m/s]  

2.5 2.6 0.3 6.7  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.2  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN 28.3 28.3  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 193.9 0.0 1061.7  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

321.1 340.4 169.7 402.8  
  Wysokość podstawy chmur [m]     2910.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     48.7 64.0 32.3 92.9  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 616.0 493.2 244.0 1005.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   58.9 51.3 35.7 84.0  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0