SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2019-05-26 23:44:50 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

13.2 16.1 9.1 23.8  

temperatura odczuwalna [°C]  

14.2 17.0 8.9 25.1  

wilgotność względna [%]  

  2.2   53.2 -6.0 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

13.5 16.2 9.5 23.7  

prędkość wiatru [m/s]  

0.7 1.3 0.0 8.2  

kierunek wiatru [°]  

195.2  232.9 0.0 352.0  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

15.1 16.4 11.7 22.2  

temperatura odczuwalna [°C]  

16.6 18.0 13.0 24.1  
 

wilgotność względna [%]  

78.9 68.9 47.2 83.8  
 

temperatura punktu rosy [°]  

11.5 10.6 8.3 12.9  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

1.0 0.2 -1.5 2.1  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

961.8 962.7 961.7 963.8  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1016.7 1017.7 1016.6 1018.9  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-0.3 -0.1 -1.3 0.7  
 

prędkość wiatru [m/s]  

4.6 3.6 0.3 9.5  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 1.1  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.1 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.8  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.1 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN -3.1 22.2  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

0.0 222.3 0.0 935.8  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

325.3 353.7 310.9 414.1  
  Wysokość podstawy chmur [m]     10452.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     33.7 52.8 28.5 84.5  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 341.0 633.5 312.0 1305.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   80.4 62.1 37.6 90.5  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0