SolarAOT stacja badawcza

  Aktualne warniki meteorologiczne w Stacji Badawczej SolarAOT - Strzyżów   

 
    czas ostatniej obserwacji 2018-10-18 10:14:17 UTC  
     wartości aktualne

wartości średnie

lub sumy dobowe

wartości minimalne wartości maksymalne informacje dodatkowe

stacja dolna

260 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

16.7 5.7 1.8 16.7  

temperatura odczuwalna [°C]  

16.9 6.2 1.4 17.2  

wilgotność względna [%]  

  73.4   27.7 -5.9 100.0  

temperatura punktu rosy [°C]  

16.7 6.0 2.3 16.7  

prędkość wiatru [m/s]  

2.1 0.7 0.0 3.4  

kierunek wiatru [°]  

221.5  243.2 0.0 324.0  

stacja górna

444 m n.p.m.

temperatura powietrza [°C]  

16.2 11.7 8.2 16.2  

temperatura odczuwalna [°C]  

17.8 13.0 9.3 17.8  
 

wilgotność względna [%]  

52.3 59.0 48.0 70.1  
 

temperatura punktu rosy [°]  

6.5 4.0 2.8 6.5  
 

gradient temperatury [°C/100m]  

-0.2 3.3 -0.3 5.2  
 

ciśnienie lokalne [hPa]  

967.6 967.6 967.1 968.3  
 

ciśnienie zredukowane [hPa]  

1022.9 1022.9 1022.4 1023.6  
 

tendencja baryczna [hPa/3h]  

-0.5 -0.1 -0.9 0.8  
 

prędkość wiatru [m/s]  

3.8 3.1 0.6 6.3  
 

kierunek wiatru [°]  

0.0  0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - czujnik WXT520 [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - czujnik 520  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

natężenie opadu - disdrometr [mm/h]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

suma opadu od godziny 00 UTC - disdrometr  [mm]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

odbiciowość radarowa  [dBZ]

NaN NaN NaN NaN  
 

natężenie promieniowania krótkofalowego   [W/m2]  

494.0 150.2 0.0 503.4  
 

natężenie promieniowanie długofalowego  [W/m2]  

352.9 335.7 322.3 354.5  
  Wysokość podstawy chmur [m]     2625.0 NaN NaN NaN  
  aerozolowy współczynnik rozpraszania  [Mm-1]     169.2 97.6 65.8 169.2  
  koncentracja węgla cząsteczkowego  [ng/m3 2404.0 1596.7 962.0 2476.0  
  grubość optyczna aerozolu dla 500 nm   NaN NaN NaN NaN  
  widzialność pozioma powietrza suchego [km]   20.1 33.8 19.5 45.6  
  grubość pokrywy śnieżnej  [cm]   0.0 0.0 0.0 0.0  
 

dawka promieniowania jonizującego [uSv]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
 

temperatura gruntu na głębokości: 125 cm [°C ]  

0.0 0.0 0.0 0.0  
  100 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  50 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  20 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  10 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0  
  5 cm [°C ]   0.0 0.0 0.0 0.0