MONITORING

monitoring jakości powietrza w Strzyżowie

 

Aktualne warunki z dnia i godziny: 2018-08-18 00:15:09

Stacja Wielkość [ug/m3] Indeks jakości powietrza
Góra Żarnowska1- Strzyżów PM10* 16 1
PM2.5* 14 1
Góra Niebylecka2 -Gwoździanka PM10 13 1
PM2.5 12 1

1 stacja pomiarowa na osiedlu Góra Żarowska na wysokości 260 m. n.p.m. (1 km od centrum miasta)

2 stacja badawcza SolarAOT na Górze Niebyleckiej 444 m n.p.m. (5 km od centrum miasta) - stacja tła 

* PM10 i PM2.5 określające koncentrację masy aerozoli w metrze sześciennym powietrza, których rozmiary są mniejsze odpowiednio od 10 i 2.5 mikrometra. Poziom dopuszczalny dla PM10 dla wartości średnich dobowych wynosi 50 ug/m3. W przypadku PM2.5 wartość progowa jest określona dla średnich rocznych na poziomie 25 ug/m3.

 

Prognoza jakości powietrza na najbliższe 3 dni

Aktualne ostrzee: brak

Indeks jakość powietrza wg GIOŚ

Indeks

PM10

Jakość powietrza

Opis stanu jakości powietrza i zalecenie dla ludności

I

0-20

bardzo dobra

Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne do aktywności na zewnątrz.

II

20-60

dobra

Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*.

III

60-100

umiarkowana

Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

IV

100-140

dostateczna

Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.

V

140-200

zła

Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

VI

>200

bardzo zła

Osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum.

*dzieci, osoby starsze i osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych

 

 Aktualne średnie godzinowe wartości PM10 i PM2.5 dla czasu uniwersalnego UTC

stacja godzina 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 średnia
Góra Żarnowska PM10 9 12 9 9 11 12 17 21 17 18 19 18 19 17 19 15 16 17 13 15 15 16 16 - 15
PM2.5 8 10 8 8 10 10 14 18 14 16 17 16 16 14 16 13 14 15 11 13 13 14 14 - 13
Góra Niebylecka PM10 8 9 10 12 13 16 16 17 15 18 21 19 21 20 17 17 18 15 14 15 15 13 13 - 15
PM2.5 7 8 10 11 12 15 15 15 14 17 19 18 19 19 16 16 17 14 13 14 14 13 12 - 14

Dane archiwalne - baza danych Poland-AOD

Raport o zanieczyszczeniu powietrza w Strzyżowie w 2016 r.