STATIONS  PARAMETERS/DEVICES  DATA LEVEL DATE CALENDER NAVIGATION
 

 Fri  03
   Nov
   2017
Przebieg dobowy średnie dobowe widmo wielkości i prędkości opadania hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.
Przebieg miesięczny średnie dobowe widmo wielkości i prędkości opadania hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.
Przebieg roczny średnie dobowe widmo wielkości i prędkości opadania hydrometeorów na podstawie pomiarów Disdrometrem OTT Parsivel.