Moja strona

Materiały szkoleniowe

 

Rozgrzewka i rozciąganie, 6-sta Weidera (mięsnie brzucha)

 

Trening skoczności

Trening ataku

 • do ćwiczenia potrzebne są dodatkowo 2 antenki oraz specjalnie przygotowany materiał. Mają one na celu zasłonięcie (podobnie jak blok) pewnego wycinka sektora ataku. Ustawiamy ów  zasłonę tak aby wymusić atak po prostej lub atak po skosie.

 • ćwiczą 3-4 osoby wykonując po kolei atak z krótkiej. Piłkę wystawia (ale tylko z podrzutu bez klasycznego rozegrania) osoba na środku. Pozostałe osoby podają piłki. Ćwiczenie wykonujemy na dużej prędkości bardzo intensywnie.

Trening bloku

 • blok pojedynczy - podchodzimy pojedynczo do siatki wykonujemy skok do bloku na środku a następnie na lewym lub prawym skrzydle.

 • blok podwójny - stajemy w trzy osoby przy siatce (lewy atak, środek, prawy atak), środkowy skacze na środku a następnie dochodząc do prawoskrzydłowego skaczą równocześnie, w dalszej kolejności obaj poruszają się w kierunku środka gdzie wykonują blok na środku. Następnie środkowy podąża w kierunku lewego skrzydła powtarzając to samo co z prawym atakującym.

 • blok podwójny - stajać w parach na skrzydle skaczemy równocześnie do bloku w tym samym momencie osoba na 3-4 metrze po drugiej stronie siatki wykonuje atak z ziemi. Zadaniem blokujących jest zablokowanie piłki. Prostsza wersja ćwiczenia polega na tym, iż zamiast skakania do bloku dwie osoby staja na stole i zastawiają szczelny blok.

Trening obrony

 • trzy osoby pod siatka (każda ma po 2 piłki) osoba ćwicząca zaczyna od leżenia na brzuchu na końcowej linii. Wstaje biegnie zajmując pozycje obronną na prawej obronie w tym samym momencie osoba na ataku plasuje (z miejsca) jedną piłkę nisko (na odbiór sposobem dolnym) i drugą piłkę wyżej (na odbiór palcami). Następnie osoba ćwicząca biegnie w kierunku środka obrony gdzie dostaje niska piłkę na podbicie w padzie następnie udaje się na lewą obronę gdzie dostaje 2 piłki podobnie jak na prawej obronie. Ostatnia piłka podawana przez osobę na środku ataku rzucona jest za końcową linę boiska symulując obronę wybloku.

 • ćwiczą 3-4 osoby. Zaczynają od leżenia na brzuchu na końcowej linii. Jedna osoba stojąca na środku ataku rzuca raz na prawo raz na lewo niskie piłki. Zadaniem odbierających jest podbiegniecie i odbicie piłki w rzucie. Może być to piłka bezpośrednia albo po koźle od ziemi. 

Test sprawnościowy (szybkość wytrzymałość, skoczność)

 • test szybkościowy: bieg 1x10 metrów, bieg 3x10 metrów (z nawrotami)

 • test wytrzymałościowy: bieg 10x30 metrów (z nawrotami)

 • test skoczności: skok dosiężny z rozbiegu oraz skok do bloku z miejsca

 • nasze wyniki

Ustawienia na boisku