IGF


Wojciech Grabowski
 
prof. dr hab. Wojciech Grabowski
profesor afiliowany UW
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
grabow@ucar.edu

Geofizyczna dynamika płynów i fizyka chmur; modelowanie numeryczne, metody numeryczne dynamiki płynów; wilgotna konwekcja; turbulencja; rola chmur w systemie klimatycznym

Zatrudnienie

  • National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA
  • 01.09.2012-31.08.2016 - profesor afiliowany przy Uniwersytecie Warszawskim
  • 01.10.2016-30.09.2017 - profesor wizytujący, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
  • od 01.03.2018 - profesor afiliowany przy Uniwersytecie Warszawskim
  • Fridlind, A.M., Ackerman, A.S., Chaboureau, J.-P., Fan, J., Grabowski, W.W., Hill, A.A., Jones, T.R., Khaiyer, M.M., Liu, G., Minnis, P., Morrison, H., Nguyen, L., Park, S., Petch, J.C., Pinty, J.-P., Schumacher, C., Shipway, B.J., Varble, A.C., Wu, X., X, 2012, A comparison of TWP-ICE observational data with cloud-resolving model results, Journal of Geophysical Research D: Atmospheres, vol. Vol. 117, Issue 5, pp. Article number D05204

Projekt badawczy