IGFmgr Tanvi Karpate


 
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Tanvi.Karpate@fuw.edu.pl

Projekt badawczy