IGF 
mgr inż. Przemyslaw Gołębiewski
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Przemyslaw.Golebiewski@fuw.edu.pl