IGFmgr inż. Przemyslaw Gołębiewski


 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Przemyslaw.Golebiewski@fuw.edu.pl