IGFmgr inż. Paulina Stafiej


 
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Paulina.Stafiej@fuw.edu.pl

Wykształcenie

  • magisterium inżynierskie na kierunku fizyka techniczna sp. opto- i mikroelektronika, UMK, 2016

tytuł pracy: " Charakteryzacja przestrzenna i spektralna procesów generowania drugiej harmonicznej w zakresie widzialnym"

Zatrudnienie

  • od 2016 r.: studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Fizyki, Zakład Optyki Informacyjnej
  • od 2016 r.: asystent naukowy, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Zajęcia dydaktyczne

Laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej