IGFMichał Chiliński

Michał Chiliński  
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
+48 22 55 26 583
mich@igf.fuw.edu.pl

Dwukierunkowość odbicia promieniowania elektromagnetycznego (BRDF) w kontekście teledetekcyjnych
pomiarów właściwości biosfery

Wykształcenie

 • Realizacja doktoratu w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Markowicza i dr hab. Bogdana Zagajewskiego
 • Magister, Ochrona Środowiska, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski, 2012
  Tytuł pracy: Udoskonalenie metody LNDVI w obszarze pozyskiwania danych i porównanie jej wyników ze spektrometrem hiperspektralnym
  Opiekun: dr Marek Ostrowski
 • Licencjat, Ochrona Środowiska, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski, 2010
  Tytuł pracy: Podstawy obrazowej, teledetekcyjnej metody oceny stanu roślinności i weryfikacja jej przydatności w badaniach środowiskowych
  Opiekun: dr Marek Ostrowski

Popularyzacja nauki

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

 • 25 IV 2009 Kraków UJ, Neurokonferencja Neuronus 2009, prelegent, „Zasady kompozycji w fotografii oczami naukowca – próba wyjaśnienia tajemnicy dobrego zdjęcia”
 • 02 VII 2010 Kraków, International Neuropsychological Society 2010 Mid-Year Meeting in Krakow, prezentacja plakatu, „Depressive realism in neurobiological context”
 • 21 IX 2010 Warszawa, XX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, prelegent, „Fotograficzna metoda obrazowania indeksu L_NDVI”
 • 6 XI 2011 Warszawa, I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauk”, prelegent, „Jak neurobiologia może ułatwić nam codzienne wstawanie?”
 • 20 IV 2012 Warszawa, I Ogólnopolska Konferencja Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, prelegent, „Szczegółowy podział administracyjny Polski na podstawie danych katastralnych z narodowego geoportalu”
 • 27 IX 2012 Toruń, XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, prelegent, „ Porównanie wyników zmodyfikowanego wskaźnika NDVI uzyskiwanych spektrometrem hiperspektralnym oraz kamerą cyfrową rejestrującą zakres VIS-NIR”
 • 27 IX 2012 Toruń, XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, współautor, Hyperspectral remote sensing for Karkonosze ecosystems – EUFAR’s HyMountEcos Project

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy