IGFmgr Mattia Longobucco


 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Mattia.Longobucco@fuw.edu.pl