IGFmgr Małgorzata Patrzykont


 
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B2.02
+55 22 55 32 202
Malgorzata.Patrzykont@fuw.edu.pl

Licencjaci