IGFmgr Małgorzata Nurek-Malinowska

Małgorzata Nurek-Malinowska  
Koordynator Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UW
specjalista
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.43
+ 48 22 55 32 043
mnurek@fuw.edu.pl

Wykształcenie

Studia na Wydziale Fizyki UW ukończone w 1977 r.

Zatrudnienie

Wydział Fizyki UW od 1 październiaka 1977 r.