IGFmgr Krzysztof Czajkowski

Krzysztof Czajkowski
 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.09
+48 22 55 32 009
Krzysztof.Czajkowski@fuw.edu.pl
  • Teoria oszczędnego próbkowania
  • Plazmonika
  • 3D kształtowanie wiązek laserowych

Projekt badawczy