IGFmgr Katarzyna Karpińska

Katarzyna Karpińska  
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.50
+48 22 55 32 050
karpinska@igf.fuw.edu.pl
 • fizyka chmur i opadów
 • turbulencja atmosferyczna
 • cząstki w turbulencji

Wykształcenie

 • Magisterium na kierunku fizyka, specjalność fizyka teoretyczna Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Temat pracy: Rozkład przestrzenny kropel chmurowych w małych skalach,
  Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski, ZFA, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.
 • Licencjat na kierunku fizyka, Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytet Jagielloński, Kraków, wrzesień 2012 r.
  Temat pracy: Własności wektorów zerowych w modułach Verma algebry Virasoro,
  Promotor: dr hab. Leszek Hadasz, ZTP, WFAIS, Uniwersytet Jagielloński.

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

 • Uczestnictwo w szkole letniej "Flowing matter", koordynatorzyBernhard Mehlig (University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden), Benjamin Dollet (Institut de Physique de Rennes, CNRS, University of Rennes , Rennes, France), CISM, eCOST, Udine, 25-29 września 2017r.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Preferential concentration in cloud turbulence analyzed via motion of heavy, inertial particles in small vortices, 11th European Fluid Mechanics Conference, Sevilla, 12-16 września 2016r., prezentacja ustna.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Omitted turbulent mechanism leading to preferential concentration in clouds, XVII International Conference on Clouds & Precipitation, Manchester, 25-29 lipca 2016r., prezentacja ustna.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Study of motion of heavy, inertial particles in small vortices and its connection to clouds, 8th European Postgraduate Fluid Dynamics Conference, 6-9 lipca 2016r., Warszawa, Polska, prezentacja ustna.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Influence of small-scale turbulence on spatial distribution of cloud-like particles, 15th European Turbulence Conference 2015, Delft, Holandia, 24-28 sierpnia 2015, prezentacja ustna.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Cloud droplets in small vortices, Workshop on Eulerian vs. Lagrangian methods for cloud microphysics, Warszawa, Polska, 20-22 kwietnia 2015, prezentacja ustna.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Inertial, heavy particles in vortex with stretching, International Workshop on Cloud Turbulence, Nagoya, Japonia, 4-6 marca 2015, prezentacja ustna.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Towards better understanding of preferential concentration in clouds: droplets in small vortices, European Postgraduate Fluid Dynamics Conference, Ilmenau, Niemcy, 15-17 lipca 2014, prezentacja ustna.
 • Karpińska K., Malinowski Sz.: Towards better understanding of preferential concentration in clouds: droplets in small vortices, 14th Conference on Cloud Physics, Boston, Stany Zjednoczone, 6-11 lipca 2014r., plakat.

Praktyki zawodowe

 • lipiec 2012: Zakład Fizyki Atmosfery, IGF, UW, opracowywanie danych z kampanii pomiarowej POST.
 • lipiec-sierpnień 2011: 'Letnie Praktyki Badawcze 2011', Instytut Badań Systemowych PAN.

Dydaktyka

 • 2013/2014: Podstawy hydrodynamiki
 • 2014/2015 Podstawy hydrodynamiki, Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna
 • 2015/2016 Wybrane zagadnienia hydrodynamiki, Podstawy hydrodynamiki

Zatrudnienie

 • listopad 2017 - obecnie, specjalista inżynieryjno-techniczny, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • styczeń 2014 - obecnie, słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki UW
 • listopad 2013 - pażdziernik 2017, samodzielny referent inżynieryjno-techniczny, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Organizowane szkoły i konferencje

Kierownik komitetu organizacyjnego 8th European Postgraduate Fluid Dynamics Conference, 6-9 lipca 2016, Warszawa, Polska

Udział w eksperymentach

 • wrzesień-październik 2014, projekt PccDrop, Barell of Ilmenau, Ilmenau, Niemcy
 • lipiec 2017, kampania pomiarowa Actos Azores 2017, Graciosa, Azory, Portugalia
 • sierpień 2017, kampania pomiarowa Zugspitze 2017, Garmisch-Partenkirchen, Niemcy

Popularyzacja nauki

"Fizyka z głową w chmurach" na XXI Festiwalu Nauki, Warszawa 2017

Projekt badawczy

 • Mikrodynamika chmur
  Rola: Wykonawca
  Źródło finansowania: NCN, MAESTRO
  Okres realizacji: 28 sierpnia 2013–27 sierpnia 2019