IGFmgr Justyna Lisok

Justyna Lisok  
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.38
+48 22 55 32 038
jlisok@igf.fuw.edu.pl
  • jakość powietrza
  • modele transportu zanieczyszczeń
  • wpływ aerozoli na klimat

Wykształcenie

2012: Magister Geografii, specjalność Klimatologia i Ochrona Atmosfery, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Tytuł pracy: Wpływ depozycji zanieczyszczeń na kondycję drzewostanu lasów sudeckich w świetle modeli EMEP i FRAME Promotor: dr hab. Maciej Kryza

2012: Magister Geografii, specjalność GIS i Kartografia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

2010: Licencjat Geografii, specjalność GIS i Kartografia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Zatrudnienie

2013 - teraz

    doktorantka w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno Przyrodniczych (MISDoMP)

Prace badawczo-naukowe

Publikacje recenzowane:

Markowicz, K.M, C. Ritter, J. Lisok, P. Makuch, I.S. Stachlewska, D. Cappelletti, M. Mazzola, M.T. Chilinski, 2017 Vertical variability of aerosol single-scattering albedo and black carbon concentration based on in-situ and remote sensing techniques during iAREA campaigns in Ny-Ålesund, Atmospheric Environment, 164, 431-447.

 

 Zawadzka, O., M. Posyniak, K. Nelken, P. Markuszewski, M. T. Chiliński, D. Czyżewska,  J. Lisok, K. M. Markowicz, 2017, Study of the vertical variability of the aerosol properties based on cable cars in-situ measurements, , 8(5), 968-978. Atmospheric Pollution Research.

 

Markowicz, K.M., P. Pakszys, C. Ritter, T. Zielinski, R. Udisti, D. Cappelletti, M. Mazzola, M. Shiobara, O. Zawadzka, J. Lisok, T. Petelski, P. Makuch, G. Karasiński, 2016, Impact of North American intense fires on aerosol optical properties measured over the European Arctic in July 2015, J. Geophys. Res., 121(24), 14,487-14512.

 

Markowicz, K.M., M.T. Chilinski, J. Lisok,  O. Zawadzka, I.S. Stachlewska, L. Janicka,  A. Rozwadowska,  P. Makuch,  P. Pakszys, T. Zielinski, T. Petelski,  M. Posyniak,  A. Pietruczuk, A. Szkop, D.L. Westphal, 2016, Study of aerosol optical properties during long-range transport of biomass burning from Canada to Central Europe in July 2013,  Journal of Aerosol Scence 101, 156-173.

 

Lisok, J., K.M. Markowicz, C. Ritter, R. Neuber, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, T. Petelski, A. Rozwadowska, T. Zielinski, M. Chilinski, I.S. Stachlewska, S. Becagli, R. Traversi, R. Udisti, J. Struzewska, J. W. Kaminski, M. Jefimow, 2016, 2014 iAREA campaign on aerosol in Spitsbergen – Part 1: Study of physical and chemical properties, Atmospheric Environment 140, 150-165.

 

Ritter,C., R. Neuber, A.  Schulz M., K.M. Markowicz, I.S. Stachlewska, J. Lisok, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, A. Rozwadowska, T. Petelski, T. Zielinski, S. Becagli, R. Traversi, R. Udisti,  Gausa, 2016, 2014 iAREA campaign on aerosol in Spitsbergen – Part 2: Optical properties from Raman-lidar and in-situ observations at Ny-Ålesund, 141, 1-19. Atmospheric Environment.

Współpraca naukowa

Projekty międzynarodowe:

2016 - 2017

Kierownik projektu "Impact of Vertical Variability of Aerosol Single-Scattering Properties on Radiative Forcing in Arctic" finansowanym przez Svalbard Science Forum.

2013 – 2016

Podwykonawca projektu “Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic”, finansowanym przez        NCBR w ramach Polsko-Norwerskiej współpracy Badawczej, Pol-Nor/196911/38/2013.

 

Organizowane szkoły i konferencje

 

Organizator szkoły letniej sieci badawczej Poland-AOD pt. „Rola aerozoli w systemie klimatycznym”, Warszawa 5-7 lipca 2017

 

Organizator III krajowej konferencji sieci badawczej Poland-AOD pt. „Rola aerozoli w systemie klimatycznym”, Warszawa 3-4 lipca 2017

 
Organizator zimowych warsztatów badawczych fizyki atmosfery sieci badawczej Poland-AOD

Projekt badawczy