IGF


Jarosław Cimek
 
dr Jarosław Cimek
specjalista badawczo-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
jaroslaw.cimek@fuw.edu.pl

Zatrudnienie

  • 2012 - 2018: doktorant w Instytucie Geofizyki WF UW
  • od 2012 - pracownik ITME

Projekt badawczy