IGFmgr Jakub Nowak

Jakub Nowak  
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.30
+48 22 55 32 030
jnowak@igf.fuw.edu.pl
  • Fizyka chmur i opadów
  • Turbulencja atmosferyczna
  • Pomiary in-situ w atmosferze
  • Termometry i higrometry
  • Cyfrowa holografia i fotografia cieniowa kropelek
  • Laboratoryjne komory chmurowe

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3179-1576

Wykształcenie

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

Udział w eksperymentach

Praktyki zawodowe

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

Szkoły letnie i kursy

Seminaria

Prezentacje konferencyjne

Współautorstwo prezentacji konferencyjnych

Zajęcia dydaktyczne

Popularyzacja nauki

Projekt badawczy