IGFmgr Hue Thi Nguyen


 
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.18
+48 22 55 32 018
Hue.Nguyen@fuw.edu.pl