IGFmgr inż. Dominik Dobrakowski

Dominik Dobrakowski
 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Dominik.Dobrakowski@fuw.edu.pl

Światłowody antyrezonansowe, symulacje liniowe włókien światłowodowych, ultraszybka optyka (generacja superkontinuum, lasery impulsowe, wzmacniacze światłowodowe)

Wykształcenie

  • Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, kierunek: Photonics (Fotonika), studia magisterskie, praca magisterska: Anti-resonant hollow-core fibers (2017)
  • Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, kierunek: Fotonika, studia inżynierskie, praca inżynierska: Wpływ warstwy konwertującej widmo promieniowania słonecznego na wydajność energetyczną krzemowego ogniwa fotowoltaicznego (2016)

Zatrudnienie

  • od 2017: doktorant w Zakładzie Optyki Informacyjnej Wydziału Fizyki UW
  • od 2017: inżynier w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych

Projekt badawczy