IGFmgr inż. Damian Michalik

Damian Michalik  
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Damian.Michalik@fuw.edu.pl