IGF


Damian Michalik
 
mgr inż. Damian Michalik
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fotoniki
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Damian.Michalik@fuw.edu.pl