IGFmgr inż. Damian Michalik


 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.21
+48 22 55 32 021
Damian.Michalik@fuw.edu.pl