IGFmgr Arkadiusz Ciesielski

Arkadiusz Ciesielski  
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.09
+48 22 55 32 009
aciesiel@igf.fuw.edu.pl

Wykształcenie

  • Magisterium z inżynierii nanostruktur, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
    Tytuł pracy: Wytwarzanie i badanie nanostruktur metalicznych do pułapkowania światła
    Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Zatrudnienie

  • od 2014 doktorant w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki UW

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy