IGFdr Aleksandra Kardaś

Aleksandra Kardaś  
specjalista naukowo-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.37
+48 22 55 32 037
akardas@fuw.edu.pl

Stopnie i tytuły

  • Doktor nauk fizycznych, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2013.
   Tytuł pracy: Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych.
   Promotor: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

  • Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 2005.
   Tytuł pracy: Badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych metodami teledetekcyjnymi.
   Promotor: dr Krzysztof Markowicz

  • Magister inżynierii obliczeniowej, Uniwersytet Warszawski, Intedyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i komputerowego, 2018.
   Tytuł pracy: Rozprzestrzenianie dezinformacji za pośrednictwem Internetu
   Promotor: dr Dominik Batorski i prof. Piotr Bała

 

Nagrody