IGFmgr Krzysztof Staszkiewicz

Krzysztof Staszkiewicz
 
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.17
Krzysztof.Staszkiewicz@fuw.edu.pl

fizyka i chemia komet, planetologia, dydaktyka i popularyzacja fizyki

Wykształcenie

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych 

kierunek podstawowy: chemia, kierunek dodatkowy: fizyka 

Przygotowanie pedagogiczne - Kwalifikacja Nauczycielska - studia podyplomowe 

Zatrudnienie

2008 - 2021  nauczyciel fizyki, LIX Liceum Ogólnokształcące im. J. Kusocińskiego w Warszawie.   

                        nauczyciel fizyki, chemii, Szkoła Podstawowa nr 146 im. J. Korczaka w Warszawa,

                        specjalista ds nauczania elektrotechniki i elektroniki, Zespół Szkół Łączności w Warszawie.

                        starszy wykładowca elektrotechniki i elektroniki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

2005 - 2007 metrolog, Główny Urząd Miar, Samodzielne Laboratorium Długości,  Pracowania Kąta.

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

Prezentacja posteru pt. “Efekt podstawnikowy w pochodnych Trycyjanoetylenach i ich kompleksach “charge transfer benzenem” (PTChem, Warszawa, 2018)

Prezentacja posteru pt. "Wpływ efektu podstawnikowego na widma oscylacyjne Tricyjanoetylenu -modelowanie metodą DFT (UJ,Kraków, 2018);​

Prezentacja posteru pt. "Wpływ sigma-elektrnowego efektu podstawnikowego na widma dichroizmu kołowego w podczerwieni (PTChem-Warszawa, 2018);​

 

Popularyzacja nauki

Współorganizator i wykładowca imprez popularnonaukowych np. Festiwal Nauki w Jabłonnej, Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej;

Inne

Nr z rejestru BO/WKR-4190-14/2017-33 „Wybrane zagadnienia metrologii ogólnej”  wydany przez Główny Urząd Miar, 

Nr z rejestru BDG/WKR-4190-17/2017-26 „Praktyka obliczania niepewności pomiaru” wydany przez Główny Urząd Miar,

 
 
 
 

Projekt badawczy