IGFdr Pablo Ortiz Amezcua

Pablo Ortiz Amezcua  
specjalista naukowo-techniczny
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.38
+48 22 55 32 038
Pablo.Ortiz@fuw.edu.pl

Projekt badawczo-rozwojowy

Eksperyment